საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა უსინათლო აბიტურიენტი საგამოცდო ცენტრში მიიყვანა