საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლების სწავლება საჯარო სკოლებში