საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი მაგისტრანტების გამოცდის მიმდინარეობას ბათუმში აკვირდებოდა