საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამეცნიერო სკოლების საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ამოქმედდა