საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი არჩევითი საგნის - ,,მსოფლიო კულტურა’’ - პედაგოგთა კონფერენცია გაიმართა