საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მასწავლებელთა 2011 წლის სასერტიფიკაციო გამოცდები წარმატებით დასრულდა