საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი საგნის "საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება" პედაგოგები გადამზადდნენ