საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტრომ მოსწავლეთა ელექტრონული ბაზები შეიმუშავა