საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელოების დისტრიბუცია დაიწყო