საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სოციალურად დაუცველი მოსწავლე ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში