საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ტექნიკური უნივერსიტეტში სამშენებლო ტექნოლოგიების საექსპერტო ლაბორატორია გაიხსნა