საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რუსთავქალაქობაზე ქვემო ქართლის სკოლების წარჩინებული მოსწავლეები დასაჩუქრდნენ