საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ოკუპაციის კვირეულის კონკურსში მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ