საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალი საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა