საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლების ინტერნეტიზაცია 2011 წელს დასრულდება