საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზიდენტის შეხვედრა პედაგოგებთან და ახალი პროფესიული ცენტრი