საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მანდატურემა ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვები მოინახულეს