საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

აზერბაიჯანულენოვანი სკოლების დირექტორები ქართულ ენაში ტრენინგს გადიან