საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა ეროვნული საგამოცდო პროგრამა დაამტკიცა