საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა მიღწევები და მომავალი გამოწვევები ფართო აუდიტორიას წარუდგინა