საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა პროგრამის ”ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის” მონაწილეებთან