საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

თსუ–ში სამეცნიერო–პოპულარული ჟურნალის პრეზენტაცია გაიმართა