საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა პროფესიული კოლეჯების დაფინანსების ახალი მოდელი წარადგინა