საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმაზე მუშაობა გრძელდება