საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტი სამედიცინო უნივერსიტეტში