საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალგაზრდა მეცნიერებმა დედამიწის დღეს კონფერენცია მიუძღვნეს