საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ატესტატების გაცემა იუსტიციის სახლებიდან მოხდება