საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

განათლების მართვის პროექტის შედეგები და გამოწვევები