საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული შეფასების მიმდინარეობას მინისტრის პირველი მოადგილე დაესწრო