საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დღეიდან პროფესიული განათლების დაფინანსების II ეტაპი დაიწყო