საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ახალ საგამოცდო მოდელზე სტრატეგიული კომისია მუშაობს