საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

კოკა სეფერთელაძემ ახალციხეში ათოსნები დაასაჩუქრა და მასწავლებლებს შეხვდა