საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სკოლამდელი განათლების პროექტების შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართა