საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

2012 წლის სასერტიფიკაციო გამოცდების შედეგები