საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დღეს ახალი 2012 – 2013 სასწავლო წელი დაიწყო