საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა წარუდგინა