საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა მეცნიერთა და პედაგოგთა თავისუფალი პროფკავშირის წარმომადგენლებთან