საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტრომ გრიფის მინიჭების ახალი წესი შეიმუშავა