საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

შეხვედრა მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრის ხელმძღვანელებთან