საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაცია მინისტრის დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის შესახებ