საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

8 პროფესიული კოლეჯი 900-მდე ტრაქტორისტ-მემანქანეს გადაამზადებს