საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დაწყებითი განათლების პროექტის ფარგლებში ტრენერების გადამზადება მიმდინარეობს