საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრმა სპეციალური კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო