საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს სპეციალური კომისია განიხილავს