საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განათლების ახალი სტრატეგიის პროექტის განხილვა გაიმართა