საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის ახალი მოდელი ამოქმედდება