საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების ახალი სტრატეგია