საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ელექტრონული სწავლების პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა