საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

წელს პირველად მსჯავრდებული მოზარდები გამოცდებს სკოლაში აბარებენ