საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მარტყოფის მეორე საჯარო სკოლა 250 წლისაა